گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام

معرفی گروه:

گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام، موظف به تولید آثار درسی و کمک درسی برای دروس اندیشه ۱و۲، انسان‌شناسی و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام است. قلمرو معرفتی این زمینه‌ها، کلام، فلسفه، کلام جدید و فلسفة دین می‌باشد. آثار تولیدی در این بخش، منبعث از پرسش‌های اعتقادی مطرح در مراکز مختلف آموزش عالی کشور بوده و در راستای رسالت دانشگاه معارف اسلامی قرار دارند این گروه تا کنون با همکاری محققان و اساتید ارجمند حوزه و دانشگاه، تعدادی کتاب درسی و چندین کتاب کمک درسی ارائه کرده است.

رسالت و اهداف:

گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام تولید کتب درسی و کمک درسی را در حوزه دروس اندیشه اسلامی, انسان شناسی اسلامی و حقوق سیاسی اجتماعی را بر عهد دارد. تلاش گروه برا این است که با تامین متون علمی به شیوه های مطلوب و عرضه آن به اساتید و دانشجویان گامی در ترویج معارف وحیانی اسلام بردارد.

مشخصات گروه:

  1. مدیر گروه

نام: دكتر اباذر نبويان

تخصص: دكتری فلسفه اسلامی گرايش حكمت متعاليه

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۶۵۸ ـ ۰۲۵

صفحه شخصی: 

  1. کارشناس پژوهشی گروه

نام آقای دکتر علی برخورداری
تخصص دكتری فلسفه اخلاق
شماره تلفن ۳۲۱۱۰۳۶۶ ـ ۰۲۵

آثار گروه:

الف: کتاب­­های درسی:

گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام تاکنون بیش از ده عنوان کتاب درسی تولید و عرضه  کره است. برخی از این آثار توسط اساتید معارف اسلامی و پژوهشگران حوزه کلامی ودین پژوهی تدوین شده است. یکی از رویکردهای  این گروه, تولید آثار متناسب با تخصص های در رشته های مختلف دانشگاهی است.

ب: کتاب­های کمک درسی:

تا کنون تعداد چهارده اثر در حوزه کتاب های کمک درسی  منتشر شده است. آثار کمک درسی تولید شده در گروه پژوهشی مبانی نظری اسلام علاوه بر ماهیت پژوهشی, به عنوان منابع مکمل و پشتیبان متون درسی تولید شده و در اختیار اساتید و پژوهشگران قرار می گیرند.

ج. فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی