اخبار و اطلاعیه ها

نشریه شماره ۴۶ فصلنامه «مطالعات تفسیری» منتشر ‌شد

چهل و ششمین شماره فصلنامه مطالعات تفسیری (تابستان ۱۴۰۰) با مشخصه‌ها و مقاله‌های ذیل منتشر ‌شد: صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی... مشاهده جزئیات

نشریه شماره ۵۱ فصلنامه «پژوهشنامه اخلاق» به زودی منتشرخواهد شد

پنجاه و یکمین شماره فصلنامه پژوهشنامه اخلاق (بهار ۱۴۰۰) با مشخصات و مقالات ذیل به زودی منتشر خواهد شد. صاحب‌امتیاز:... مشاهده جزئیات

نشریه شماره ۶۵ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» به زودی منتشرخواهد شد

شصت و پنجمین شماره فصلنامه اندیشه نوین دینی (تابستان ۹۹) با مشخصات و مقاله‌های ذیل به زودی منتشرخواهد شد. صاحب... مشاهده جزئیات

نشریه شماره ۶۴ فصلنامه «اندیشه نوین دینی» منتشر شد

شصت و چهارمین شماره فصلنامه اندیشه نوین دینی (بهار ۱۴۰۰) با مشخصات و مقاله‌های ذیل منتشر شد. صاحب امتیاز: دانشگاه... مشاهده جزئیات

مشاهده همه اخبار

پیوندها