گروه پژوهشی اخلاق اسلامی

معرفی گروه پژوهشی اخلاق اسلامی

قرار گرفتن دروس معارف اسلامی در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی کلیه رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و اهمیت نقش این دروس در اسلامی شدن مراکز آموزش عالی و تقویت ایمان و معنویت نسل جوان دانشگاهی، سبب شد در کل کشور یک مجموعه واحد بصورت رسمی و منسجم عهده‌دار تولید و تدوین متون این دورس شود. در همین راستا و در نتیجه سال‌ها تجربه امور آموزشی و پژوهشی در اداره آموزش و سپس مرکز تدوین و برنامه‌ریزی متون درسی در زیر مجموعه معاونت اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دانشگاه معارف اسلامی در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. گروه پژوهشی اخلاق اسلامی یکی از گروه‌های پنجگانه دانشگاه معارف اسلامی است که به تناسب پنج گرایش دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها ایجاد شده است.

رسالت و اهداف

گروه هدف و مخاطب کتب درسی، دانشجویان و دانش‌پژوهان مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات علمی هستند. از اهداف این گروه در یک برنامه بلند مدت، تدوین و تالیف کتب درسی متناسب با شاخه‌های اصلی رشته‌های دانشگاهی است که در پی این سیاست کتاب آیین زندگی ویژه دانشجویان پزشکی و اخلاق ورزشی ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی به چاپ رسیده و کتبی در حوزه علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی نیز در دست تالیف است.

کتب کمک درسی نیز با هدف دانش‌افزایی و تقویت بنیة علمی مدرسان معارف اسلامی نگاشته می‌شود که تا کنون در موضوعات مختلف اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی، فرااخلاق و عرفان اسلامی توسط این گروه چاپ شده است.

گروه پژوهشی اخلاق اسلامی جهت بهبود و ارتقا سطح علمی این کتب و بروز‌رسانی این آثار همواره از دیدگا‌ه‌ها، پژوهش‌ها و آثار قلمی اساتید و اندیشمندان حوزه معارف اسلامی استقبال می‌کند و به همین منظور در برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی متناسب با گرایش های علمی و نیازهای مدرسان معارف اسلامی همچون برگزاری جلسات نقد کتاب با واحد ارزیابی و امور پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی مشارکت می‌کند.

مشخصات گروه

  1. مدیر گروه

نام: مهدي باب‌الله‌زاده

تخصص: دکترای مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

شماره تلفن: ۳۲۱۱۰۶۱۵ ـ ۰۲۵

صفحه شخصی: 

  1. کارشناس پژوهشی گروه

نام و نام خانوادگی محمد رضا عطاری
تخصص اخلاق اسلامی
شماره تماس ۰۲۵۳۲۱۱۰۶۵۲
ایمیل Attari@maaref.ac.ir

آثار گروه

در این زمینه گفتنی است که این گروه تاکنون کتب متعددی را در عرصه «اخلاق اسلامی»، «اخلاق کاربردی»، «فلسفه اخلاق» و «عرفان اسلامی» منتشر کرده است. کتاب های منتشر شده عبارتند از:

الف: کتاب­­های درسی

گروه هدف و مخاطب کتب درسی، دانشجویان و دانش‌پژوهان مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات علمی هستند. از اهداف این گروه در یک برنامه بلند مدت، تدوین و تالیف کتب درسی متناسب با شاخه‌های اصلی رشته‌های دانشگاهی است.

ب: کتاب­های کمک درسی

کتب کمک درسی نیز با هدف دانش‌افزایی و تقویت بنیة علمی مدرسان معارف اسلامی نگاشته می‌شود. لیست آثار منتشر شده در جدول ذیل آمده است.

گروه پژوهشی اخلاق اسلامی جهت بهبود و ارتقا سطح علمی این کتب و بروز‌رسانی این آثار همواره از دیدگا‌ه‌ها، پژوهش‌ها و آثار قلمی اساتید و اندیشمندان حوزه معارف اسلامی استقبال می‌کند و به همین منظور در برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی متناسب با گرایش های علمی و نیازهای مدرسان معارف اسلامی همچون برگزاری جلسات نقد کتاب با واحد ارزیابی و امور پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی مشارکت می‌کند.

ج. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق