مدیریت برنامه ریزی و تدوین متون درسی

مدیریت برنامه ریزی و تدوین متون درسی

معرفی

مدیریت برنامه ریزی و تدوین دروس یکی از مدیریت های ذیل معاونت پژوهشی می باشد که پیشنهاد سیاست های کلان و نیز برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت تدوین متون درسی  و کمک درسی و نیز تولید نرم افزارهای کمک آموزشی از وظایف و مأموریت های این مدیریت محسوب می شود. پیگیری بازخوردهای دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و برگزاری جلسات نقد کتاب های درسی به جهت تدوین سرفصل ها و متون درسی متناسب با نیازهای دانشجویان نیز از وظایف دیگر این مدیریت است  البته وظایف و اختیارات دیگری نیز به عهده این مدیریت است که در ذیل به آن اشاره می شود.

وظایف و  اختیارات:

 1. پیشنهاد سیاستهای کلان و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت مدیریت برنامه ریزی و تدوین متون درسی به معاون پژوهشی
 2. مطالعه و برنامه‌ریزی انجام بررسی‌های لازم به منظور تهیه و تدوین عناوین سرفصل‌ها و متون درسی معارف اسلامی در گرایش‌های مختلف با توجه به نتایج آخرین نیاز سنجی ها
 3. انجام یا سفارش نیاز سنجی دانشجویان از طریق منابع مختلف مطالعه و انجام پژوهش‌های لازم برای شناسایی نیازهای عقیدتی ،سیاسی ،اخلاقی ، تاریخی و قرآنی دانشجویان.
 4. تدوین استانداردهای کتب درسی و کمک درسی
 5. پیشنهاد اولویت­های تدوین متون آموزشی به صورت سالیانه به معاون پژوهشی
 6. تألیف و تدوین متون درسی معارف اسلامی و کمک درسی و راهنمای تدریس
 7. بازبینی و اصلاح متون درسی تدوین شده براساس ارزیابی¬های انجام شده
 8. تهیه و تالیف کتب آموزشی مورد نیاز مقاطع و گرایش های مختلف دانشگاه  در چارچوب سفارشها و اولویتهای اعلام شده از سوی معاونت آموزش
 9. برگزاری کارگاهها، نشست‌ها علمی برای ارزیابی کتب درسی و توجیه استادان معارف اسلامی و شرکت در مراسم مشابه
 10. همکاری و ایجاد ارتباط با مراکز مشابه به منظور استفاده از توانمندیهای آنها
 11. ارزیابی و بازخوردگیری مستمر متون تدوین شده و برنامه ریزی برای اعمال اصلاحیه های مورد لزوم
 12. تدوین و تعیین استانداردها، شاخص­ها و موضوعات پایان­نامه­های تحصیلی با توجه به استانداردها و اولویت­های پژوهشی اعلام شده از سوی معاونت پژوهش؛
 13. انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی پیشرفته‌ترین و مؤثرترین تکنیک‌های آموزشی برای بهره‌گیری در ارائه دروس معارف اسلامی با همکاری واحدهای ذیربط.
 14. تولید نشریات علمی برای اساتید و دانشجویان متناسب با گرایش های معارف اسلامی
 15. همکاری علمی با سایر بخش های دانشگاه
 16. انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی