شورای مدیران پژوهشی

معرفی شورای مدیران معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی

بایستگی تحقیق دقیق، جامع و منسجم، پیرامون زیرساخت‌های دروس معارف و ضرورت پرداخت علمی و روزآمدکتاب­های درسی و کمک درسی به فراخور نیازهای اساتید و دانشجویان دروس معارف دانشگاه­ها، و نیز لزوم آسیب‌شناسی در این حوزه و نیز حمایت از آثار علمی اساتید معارف، معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی شکل گرفته است.

معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی با اذعان به مسئولیت خطیر خود در ارتقای کیفی محتوای آموزشی و تدریس اساتید گروه معارف دانشگاه‌ها اقدام به تشکیل «شورای مدیران گروه­های پژوهشی» کرده است.

تشکیل شورای مدیران در معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی در جهت فراهم‌ساختن بسترهای لازم برای بهبود هر چه بهتر فرایند فعالیت­های پژوهشی در دانشگاه می‌باشد.

اهداف تشکیل شورای مدیران معاونت پژوهش

 1. تلاش برای هم­گرایی و هم­افزایی اندیشه­ای و فکری مدیران گروه­های پژوهشی.
 2. تعیین سیاست‌های لازم جهت ارتقای کیفی مأموریت‌های گروه­های پژوهشی.
 3. برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفی کتاب‌های درسی و کمک درسی.
 4. به کارگیری ایده­ها و نظرات خلّاق مدیران در عرصه پژوهش.

وظایف و اختیارات شورای مدیران معاونت پژوهش

 1. پیشنهاد سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی گروه­های پژوهشی.
 2. ارائه پیشنهاد و ایده‌های پژوهشی به معاون پژوهش در زمینه‌های تدوین کتاب، چاپ پایان‌نامه‌ها، برگزاری نشست‌های علمی و …. . ‌
 3. بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که معاون پژوهشی دانشگاه یا شورای عالی پژوهش به شورای مدیران ارجاع می‌دهد.
 4. تعامل اثربخش با مراکز علمی و پژوهشی در راستای تولید کتاب های دارای اولویت در عرصه نیازهای گروه های معارف دانشگاه ها.
 5. ارزیابی مستمر فعالیت های پژوهشی دانشگاه.
 6. تدوین روش ها، آیین نامه ها، مقررات و تنظیم برنامه های مختلف در راستای فعالیت های گروه های پژوهشی.

ترکیب شورای مدیران معاونت پژوهش

 • معاون پژوهش به عنوان مدیر جلسه.
 • مدیر پژوهش و مدیران گروه­های پژوهشی به مثابه اعضای حقوقی.