گزارش نشریات علمی دانشگاه معارف اسلامی

گزارش نشریات علمی دانشگاه معارف اسلامی

تیر ۳۱, ۱۳۹۹

گزارش نشریات علمی دانشگاه معارف اسلامی

با توجه به رسالت دانشگاه معارف اسلامی در تربیت و آموزش کادر علمی گروه‌های معارف و برنامه‌ریزی در زمینه ارتقاء علمی این اساتید گرانقدر، آمار مقالات چاپ شده از اساتید معارف در نشریات علمی پنجگانه این دانشگاه در بازه زمانی مهرماه ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹ به شرح ذیل می‌باشد.

فصلنامه مطالعات تفسیری
شماره / فصل تعداد مقالات تعداد مقالات اساتید معارف
ش ۴۰ زمستان ۹۸ ۱۲ ۸
ش ۴۱ بهار ۹۹ ۱۲ ۷
ش ۴۲ تابستان ۹۹ ۱۲ ۷
جمع شماره‌ها جمع کل مقالات جمع تعداد مقالات اساتید معارف
۳ ۳۶ ۲۲

 

 

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
شماره / فصل تعداد مقالات تعداد مقالات اساتید معارف
ش ۳۶ پاییز ۹۸ ۶ ۴
ش ۳۷ زمستان ۹۸ ۶ ۴
ش ۳۸ بهار ۹۹ ۶ ۴
ش ۳۹ تابستان ۹۹ ۶ ۳
جمع شماره‌ها جمع کل مقالات جمع تعداد مقالات اساتید معارف
۴ ۲۴ ۱۵

 

 

فصلنامه اندیشه نوین دینی
شماره / فصل تعداد مقالات تعداد مقالات اساتید معارف
ش ۵۹ زمستان ۹۸ ۱۰ ۸
ش ۶۰ بهار ۹۹ ۱۰ ۷
ش ۶۱ تابستان ۹۹ ۱۰ ۱۰
جمع شماره‌ها جمع کل مقالات جمع تعداد مقالات اساتید معارف
۳ ۳۰ ۲۵

 

 

 

فصلنامه پژوهشنامه اخلاق
شماره / فصل تعداد مقالات تعداد مقالات اساتید معارف
ش ۴۴ تابستان ۹۸ ۷ ۳
ش ۴۵ پاییز ۹۸ ۸ ۴
ش ۴۶ زمستان ۹۸ ۸ ۶
ش ۴۷ بهار ۹۹ ۸ ۷
جمع شماره‌ها جمع کل مقالات جمع تعداد مقالات اساتید معارف
۴ ۳۱ ۲۰

 

 

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی
شماره / فصل تعداد مقالات تعداد مقالات اساتید معارف
ش ۵۸ پاییز ۹۸ ۱۰ ۶
ش ۵۹ زمستان ۹۸ ۱۰ ۵
جمع شماره‌ها جمع کل مقالات جمع تعداد مقالات اساتید معارف
۲ ۲۰ ۱۱

 

 

فصلنامه‌های علمی پنجگانه دانشگاه معارف اسلامی
نشریه جمع شماره‌ها جمع کل مقالات جمع تعداد مقالات اساتید معارف درصد مقالات اساتید معارف نسبت به کل مقالات
تفسیر ۳ ۳۶ ۲۲ ۶۱.۱۱%
تاریخ ۴ ۲۴ ۱۵ ۶۲.۵%
اندیشه نوین ۳ ۳۰ ۲۵ ۸۳.۳۳%
اخلاق ۴ ۳۱ ۲۰ ۶۴.۵۱%
انقلاب ۲ ۲۰ ۱۱ ۵۵%
جمع ۱۶ ۱۴۱ ۹۳ ۶۵.۹۵%

 

نمودار ستونی مقالات اساتید معارف اسلامی در نشریات علمی پنج‌گانه دانشگاه معارف اسلامی

نمودار مدور مقالات اساتید معارف اسلامی در نشریات علمی پنج‌گانه دانشگاه معارف اسلامی

منبع خبر: معاونت پژوهشی