فراخوان مقاله نخستین همایش ملی «مرجعیت علمی قرآن کریم»

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی «مرجعیت علمی قرآن کریم»

آذر ۳۰, ۱۴۰۱

قرآن کریم به عنوان کتابی جامع، جاودان و آخرین مرجع معرفتی و هدایتی بشر باید در همۀ دانش‌ها و کنش‌های کلان بشری به عنوان راهنمای اساسی و میزان سنجش حقیقت به‌کار آید و در کنار سایر منابع معرفتی، به عنوان مهم‌ترین مصدر معرفت در میدان تولید دانش نگریسته شود؛ امّا به دلایل بسیار، نه تنها قرآن کریم در علوم انسانی، جایگاه مرجعیّتی ندارد، بلکه در علوم اسلامی نیز آن‌گونه که باید از قرآن کریم بهره‌برداری نشده است.
نوع نگرش حاکم بر فعّالیّت‌های علمی و شیوۀ تعامل آن با عرصه‌های انسانی موجب شده است که در کنار دستاوردهای مثبت برای بشر، پیامدهای منفی و آثار زیانباری نیز به همراه داشته باشد. پیشرفت علم از سویی سطح زندگی بشر را بسیار بالا برده و از سوی دیگر، به جهت تفکّر حاکم بر آن، آثار نامطلوب فراوانی برجای گذاشته است. هم‌چنین از آن‌جا که نگرش حاکم بر علم در دوران معاصر تنها جنبۀ مادی‌گرایانه دارد، رشد بشر بیشتر در جنبه‌های مادی بوده و جهات روحی و معنوی وی به انحطاط گراییده است. علمِ مدرن، سطوح بالاتر هستی را نادیده می‌گیرد؛ بر نفی جهان فراطبیعت و معرفت‌های وحیانی اصرار می‌ورزد؛ به دغدغه‌های بنیادین و معنوی انسان ارج نمی‌نهد؛ از به‌کارگیری باورها و ارزش‌های اخلاقی در فعّالیّت‌های علمی امتناع می‌ورزد؛ و نسبت به آثار تخریبی نگاه انحصاری خود، بی‌تفاوت است. همۀ اینها نشان‌دهندۀ آن است که بازگشت علوم به دین، ضروری است و از آنجا که اسلام دین حق و قرآن کریم منبع اصلی آن است، ضرورت بازگشت به قرآن کریم در همۀ علوم آشکار می‌شود.
بر این اساس، ضروری است که نهادهای علمی و فرهنگی کشور، مرجعیّت علمی قرآن کریم را رسالت‌ اساسی خود دانسته و برای تحقّق آن، «مرجعیّت علمی قرآن کریم» را مبنای راهبری، ستادی و اجرایی قرار دهند. این مهم با روش‌های گوناگونی در جهت گفتمان‌سازی «مرجعیت علمی قرآن کریم» قابل پیگیری است که از جمله مهم‌ترین روش‌ها، برگزاری همایش می‌باشد. در همایش ملی «مرجعیت علمی قرآن کریم» کلیه نهادها و مراکز علمی دارای ظرفیت در مطالعات علوم و معارف قرآنی و میان رشته‌ای قرآنی مشارکت خواهند داشت.

 

محورهای همایش

۱. مبانی مرجعیت علمی قرآن؛
۲. دلایل و شواهد مرجعیت علمی قرآن؛
۳. عرصه های مرجعیت علمی قرآن؛
۴. قلمرو مرجعیت علمی قرآن؛
۵. گونه های مرجعیت علمی قرآن؛
۶. تحقق مرجعیت علمی قرآن.

 

تاریخ‌های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ دی ۱۴۰۱
مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
برگزاری کنفرانس: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

 

منشور مرجعیت علمی قرآن کریم

 

نظام موضوعات همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم

منبع خبر: معاونت پژوهشی