برگزاری جلسه نقد کتاب «انسان در حکمت صدرایی»

برگزاری جلسه نقد کتاب «انسان در حکمت صدرایی»

آذر ۲۵, ۱۳۹۷

جلسه نقد کتاب «انسان در حکمت صدرایی» تالیف جناب آقای دکتر مرتضی شجاری، استاد دانشگاه تبریز در مورخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

در این جلسه اساتید ناقد (حجت‌الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری، حجت‌الاسلام دکتر عبدالله محمدی، جناب آقای دکتر غلامحسین گرامی)، قلم روان، استفاده از مثال‌های مفید و راهگشا، پردازش روشمند و ساختار منطقی اثر را از امتیازات متن برشمرند و سپس نقطه نظرات خود را در دو بخش صوری و محتوایی ارائه کردند. نکات محوری ارائه شده درباره این اثر عبارت بودند از: نیاز متن کتاب به بازنگاری برخی از مباحث دقیق و پیچیده در حد درک دانشجو، ضرورت بروز بیشتر دیدگاه‌های صدرالمتالهین در متن اثر، تقلیل شدت تاثیر آراء عرفا در متن و تبدیل آن به دیدگاههای صدرا، تکمیل برخی مباحث، به ویژه تعریف انسان در دیدگاه صدرایی، تمیل بحث لذت زندگی به متن اثر به عنوان یک مبحث مهم و ظریف، دقت بیشتر در مبحث عشق و محبت. داور محترم جلسه حجت‌الاسلام دکتر گرجیان نیز نکاتی را در راستای تقویت اثر و دقت بیشتر در نوع بهره برداری از متون عرفانی ارائه کردند.

منبع خبر: معاونت پژوهشی