فراخوان مقاله ” چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی”

فراخوان مقاله ” چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی”

تیر ۱۰, ۱۳۹۷

چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی به همت دانشگاه شاهد و همکاری دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. از همه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و طلاب گرامی دعوت می گردد مقالات علمی پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
جزئیات ضروری در سایت همایش موجود است.

 

محورهای همایش
۱. معناشناسی تمدن نوین اسلامی
۲. سبک زندگی اسلامی
۳. دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی
۴. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۵. علوم انسانی و تمدن نوین اسلامی
۶. نظام سازی و نهادسازی و تمدن نوین اسلامی
۷. جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی
۸. لگوهای رقیب و تمدن نوین اسلامی
۹. بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی
۱۰. نقش و جایگاه علم در تمدن نوین اسلامی

محورهای تفصیلی:

به زودی ، بارگذاری می گردد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۳۹۷-۰۷-۳۰
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات ۱۳۹۷-۰۸-۱۵
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات ۱۳۹۷-۱۱-۳۰
جلسه افتتاحیه ۱۳۹۷-۱۲-۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
پنل های تخصصی و اختتامیه ۱۳۹۷-۱۲-۰۹ ساعت ۰۸:۰۰